Handleiding MOTUS-webtool

Het online dagboekje kunt u raadplegen en invullen op deze website via de MOTUS-webtool of op uw tablet/smartphone via de MOTUS-app. U kunt ervoor kiezen om enkel de webtool of enkel de app te gebruiken. Beide systemen zijn echter op elkaar afgestemd en gesynchroniseerd, wat het mogelijk maakt om beide afwisselend te gebruiken. Wat hier volgt is handleiding voor de MOTUS-webtool. De handleiding voor de MOTUS-app vindt u hier.


Heeft u liever een uitleg in woord en beeld? Klik hier voor een instructievideo.


Hoe te beginnen?

Het bijhouden van een tijdsbestedingsdagboekje betekent dat u gedurende één volle dag alle activiteiten die u gedurende deze dag doet registreert in een online dagboekje. De dag en het uur waarop u begint, kies u zelf.

Telkens wanneer u één of meerdere activiteiten via de webtool wil registreren, surft u naar www.ontdekuwtijd.be en volgt u de hieronder beschreven stappen.


Hoe een activiteit registreren?

De registratie van een activiteit bestaat uit een aantal stappen. U geeft telkens de begin- en eindtijd in, wat u deed, wat u eventueel nog deed, waar u was en met wie u heeft gesproken. Eens uw deze stappen hebt doorlopen, klikt u op ‘opslaan’ en wordt uw geregisteerde activiteit toegevoegd aan uw tijdslijn (rechterkolom op uw scherm).

logo

Het registreren van de activiteiten gebeurt aan de hand van een activiteitenlijst. Het is goed om deze op voorhand eens door te lezen, dit zal immers helpen om het registeren vlot te laten verlopen.

De basisstappen

1: Wanneer? Geef de begin- en eindtijd in van de activiteit.

U kunt de datum en het uur wijzigen zoals u wenst.
Als u de begin- en eindtijd aanpast, zal de duur automatisch voor u worden berekend.

>>> Activiteiten korter dan 5 minuten hoeft u niet te registreren.

logo

2: Wat? Selecteer uw hoofd- én eventuele nevenactiviteit. U bepaalt zelf wat voor u de belangrijkste activiteit is.

Om uw activiteiten in te vullen kunt u gebruik maken van twee hulpmiddelen: de selectiefunctie en de zoekfunctie.
Met de selectiefunctie selecteert u eerst een hoofdcategorie en vervolgens de concrete activiteit.
Met de zoekfunctie zoekt u activiteiten op basis van trefwoorden of activiteitencodes die u zelf intypt.
U kunt deze activiteiten en activiteitencodes bekijken in de activiteitenlijst.

Indien u op hetzelfde moment niets anders deed, selecteer dan 'Ik deed verder niets' met de selectiefunctie, of typ 'niets' in de zoekfunctie.

logo

3: Waar? Geef aan waar u was toen u de activiteit deed.

Is uw activiteit een verplaatsing? Duid dan aan met welk vervoermiddel u zich heeft verplaatst.

logo

4: Wie?

Geef aan met wie u (eventueel) hebt gesproken tijdens de activiteit.

logo

5: Vergeet de activiteit niet op te slaan.

Na het opslaan verschijnt de activiteit bovenaan in de tijdslijn.


Hoe activiteiten bekijken en aanpassen?

De tijdslijn geeft een overzicht van alle activiteiten die u hebt geregistreerd. Telkens wanneer u een activiteit opslaat, verschijnt deze bovenaan in de tijdslijn. Door in de tijdslijn te klikken op de geregistreerde activiteiten, kunt u deze nogmaals in detail bekijken. Indien nodig kunt u deze wijzigen en ook verwijderen.

logo


Het geheugensteuntje

Het kan zijn dat u uw activiteiten pas op een later moment registreert via de webtool of de app. Om te voorkomen dat u een activiteit vergeet of om u te helpen herinneren aan welke activiteiten u hebt gedaan, is het gemakkelijk om deze activiteiten tijdens de dag ergens te noteren. Hier vindt u een formulier dat u als notitie-pagina of geheugensteuntje kunt gebruiken.


Hoe in afwisseling met de MOTUS-app gebruiken?

Wanneer u bij het registreren van activiteiten afwisselt tussen apparaten is het essentieel dat deze gesynchroniseerd zijn. Synchroniseren doet u door regelmatig verbinding te maken met de MOTUS-server. Dit gebeurt automatisch wanneer men verbonden is met het internet (WIFI of mobiele data). Voor de webtool is dit geen probleem want deze is altijd verbonden met de server. De MOTUS-app kan echter zowel online als offline worden gebruikt. Indien men een activiteit offline registreert via het ene apparaat en vervolgens verder wil werken met een ander apparaat, dan zal men ervoor moeten zorgen dat beiden een verbinding maken met internet. Zo blijven beide tijdslijnen identiek en is overlap uitgesloten.Wanneer u na het gebruik van de MOTUS-app uw tijdslijn wil wijzigen of bekijken via de MOTUS-webtool, dient u uw tijdslijn te updaten. Klik bovenaan de tijdslijn op 'Vernieuwen' om uw tijdslijn bij te werken. Nu bent u zeker dat uw tijdslijn up-to-date is.Wanneer u met de app online activiteiten registreert, worden uw data automatisch naar de server verzonden. Wanneer u met de app offline activiteiten hebt geregistreerd, dan zal de app u er aan herinneren dat deze data nog niet getransfereerd zijn naar de server. Data kunt u transfereren door te klikken op de rode balk (op het moment dat u weer online bent).